Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarome dėl kitų (sėkmės mokytojas Zigas Ziglaras)

Apie mus

Misija  – Visuotinai prieinama ir maksimaliai kokybiška paliatyvi pagalba, slauga ir priežiūra.

Vizija – maksimaliai ir profesionaliai gerinti sergančiųjų sunkia progresuojančia liga asmenų gyvenimo kokybę

Uždaviniai:

  • Teikti visavertes paliatyvios pagalbos, slaugos ir globos paslaugas sergančiųjų namuose ir stacionaro įstaigose
  • Telkti bendruomenę savitarpio pagalbai ir savanorystei,
  • Didinti visuomenės sveikatos raštingumą. 
  • Skatinti nacionalinių ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą slaugos ir globos paslaugų teikimo srityje.

Viešoji įstaiga globos ir slaugos centras „Sidabražolė“

Įmonės įkūrimo data  2020 m. vasario mėn. 13 d.

Įmonės kodas: 305465732

Adresas – Aušros al. 66 A, Šiauliai

Įstaigoje dirba profesionalų komanda: gydytojai, psichologai, kineziterapeutai, slaugytojos, socialiniai darbuotojai, slaugytojų ir socialinių darbuotojų padėjėjai, savanoriai, pagalbinis personalas.