Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarome dėl kitų (sėkmės mokytojas Zigas Ziglaras)

Korupcijos prevencija

Gerb. VšĮ globos  ir slaugos centro „Sidabražolė“ klientai,

VšĮ globos  ir slaugos centro „Sidabražolė“ ypatingas dėmesys skiriamas ne tik teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei bei prieinamumui, gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų profesinei kompetencijai, bet ir korupcijos prevencijai.

VšĮ globos  ir slaugos centro „Sidabražolė“ netoleruoja  neteisėtų mokėjimų  sveikatos priežiūros specialistams.

Primename, kad teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei, gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų orumo.

Geriausia padėka sveikatos priežiūros specialistams yra Jūsų  nuoširdi šypsena bei malonus žodis.

VšĮ globos  ir slaugos centro „Sidabražolė“
Direktorius
Vytis Audinis

Informuojame, jog susidūrus su korupcinio pobūdžio veika mūsų centre galite nedelsiant kreiptis į:

VšĮ VšĮ globos  ir slaugos centro „Sidabražolė“ administraciją darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., telefonu: +370634400796, arba rašyti adresu: Darbininkų 27 A, Šiauliai arba el.paštu: info@sidabrazole.lt.

Kreipiantis raštu nurodyti: vardą, pavardę; gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti); įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas; skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje:   https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia;           

Pranešimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai apie galimus pažeidimus gali būti pateikiami naudojantis saugia sistema adresu:   https://sam.lrv.lt/lt/pranesk.