Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarome dėl kitų (sėkmės mokytojas Zigas Ziglaras)

Globos namai „Sidabražolė“

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ATK, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams).
  • Pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą arba patvirtinantį, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
  • Neįgaliojo pažymėjimas ir/arba pensijos gavėjo pažymėjimas.
  • Darbingumo lygio pažyma (suaugusiems asmenims su negalia), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos).
  • Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.
  • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais).
  • Siuntimas.
  • Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį.
  • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).
  •  Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos finansavimo sutartis.